Privacy

Ik er alles aan om je privacy optimaal te garanderen. Dit betekent onder meer dat ik
zorgvuldig om ga met jouw persoonlijke gegevens en ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot die gegevens

Als jouw coach heb ik als enige toegang tot jouw gegevens.  Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Ik registreer minimale persoonsgegevens en  inhoudelijke informatie.  Jouw inhoudelijke informatie zal nooit aan derden worden gegeven. 

Een klein deel van de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur een factuur kan opstellen en aan de administratieve verplichtingen kan voldoen. 

Als ik ooit vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.